Monday, March 10, 2008

Alweer: Afrikaanse toestanden bij PvdA


"Miss Millenniumdoelen" Eveline Herfkens is in opspraak geraakt omdat ze besloten heeft zich permanent in Amerika te vestigen, hetgeen niet mogelijk is voor overheidsvertegenwoordigers in buitenlandse dienst. Als gevolg van haar enorme zelfoverschatting en een overmaat aan ijdelheid, samen te vatten onder de term kapsones, is weer eens bekend geworden hoe onze overheid zuur verdiend belastinggeld van haar burgers weggeeft aan de eigen vriendjes en vriendinnetjes, ook nog eens tegen alle geldende regels in. En bij welke partij speelt ook deze corruptie-zaak? Inderdaad, alweer (uiteraard, zou ik bijna zeggen) bij de PvdA, de Portemonnaie van de Ander.

Het lijkt wel of het bij de PvdA een sollicitatie-voorwaarde is: Kandidaten dienen bereid te zijn tot corruptie en persoonlijke zelfverrijking, op basis van heling van elders afgeperste fondsen. Daarnaast dienen zij niet over enige moraal of zelfrespect te beschikken. Een natuurlijke neiging tot megalomanie strekt tot aanbeveling..

Vrij Nederland heeft onder de titel Het eigen belang van armoedebestrijder Eveline Herfkens een Reconstructie de zaak-Herfkens gepubliceerd, waaruit onder andere blijkt dat de Nederlandse belastingbetaler jarenlang heeft opgedraaid voor ondermeer de huur van Herfkens' appartement in de chique Ham­mar­skjold Tower, op loopafstand van het VN-hoofdkantoor. Die huur bedroeg zevenduizend dollar per maand.

Uit het artikel: Gevraagd om een reactie, blijkt Herfkens geen enkel probleem te zien. Volgens haar is het ‘standaardbeleid’ van Buitenlandse Zaken, en al helemaal van Defensie, om ‘onder meer de huisvesting van landgenoten in relevante VN-functies te subsidiëren, omdat het onmogelijk is in Manhattan enigszins representatief te wonen van een VN-salaris.’ Dat salaris kwam voor Herfkens neer op bruto achttienduizend dollar per maand. ‘Ik woonde soberder dan waartoe ik, gegeven mijn rang, gerechtigd was.’ Gerechtigd?

Tja. Uit het artikel valt ook op te maken dat Herfkens haar contractverlenging (na de eerste vier jaar) heeft gekocht door 5 miljoen euro uit Nederland binnen te halen voor de pot waar ook haar eigen salaris (van $ 225.750) uit wordt betaald. Dat was bij CDAer Van Ardenne niet gelukt, maar bij partijgenoot Bertje Koenders (daar is-ie weer) was dat geen enkel probleem. ‘Als Rwanda zoiets doet, schreeuwen we corruptie,’ zegt een ambtenaar van Ontwikke­lingssamenwerking in Den Haag die anoniem wil blijven. Inderdaad.

Inmiddels zit deze omhooggevallen troela zonder contract en zonder salaris thuis in Maryland, waar zij ook al op kosten van de Nederlandse belastingbetaler heen was verhuisd. Al deze zaken zijn in strijd met de interne regels van de VN. Na enkele aan het licht gekomen misstanden, meestal in Afrika, vond de Algemene Vergadering het nodig opnieuw duidelijkheid te verschaffen over de ethische richtlijnen, zowel aan regeringen als medewerkers. Het mocht niet baten. Afrikaanse toestanden bij de PvdA dus weer, geheel passend bij deze bananenmonarchie.

Lees het hele artikel op de site van Vrij Nederland, met achtergronden en al. Houd u wel zo'n wit zakje bij de hand, u weet wel, zoals die in vliegtuigen worden verstrekt in het vakje voor uw stoel, want lezen is geheel voor eigen risico.

Wie verlost ons van de PvdA?

No comments: