Friday, May 30, 2008

'Kwestie Herfkens iets tussen haar en Nederland'


'Kwestie Herfkens iets tussen haar en Nederland'

NEW YORK - De kwestie Herfkens is iets wat zij onderling, met de Nederlandse regering moet regelen. Dat stelde de UNDP donderdag in een reactie op het conflict omtrent de onrechtmatig ontvangen huursubsidie van de voormalige Nederlandse bewindsvrouw gedurende haar werk voor de ontwikkelingstak van de Verenigde Naties. Het is niet waarschijnlijk dat de UNDP stappen gaat ondernemen tegen de Nederlandse Staat.

De betreffende fondsen kwamen van de Nederlandse regering en niet van de Verenigde Naties”, zei UNDP-woordvoerster Christina LoNigro. „Deze specifieke kwestie moet dan ook door de betreffende partijen worden opgelost.” LoNigro doelt daarmee op de Nederlandse regering en de voormalige PvdA-minister Eveline Herfkens, en niet op UNDP.

Eerder deze week publiceerde UNDP de bevindingen van een intern onderzoek waarin het stelt dat de voormalige bewindsvrouw niet bewust de regels van de VN overtrad. Het rapport legt verantwoordelijkheid bij UNDP zelf, die Herfkens beter op de hoogte had moeten stellen van de regels bij haar aanstelling als uitvoerend directeur van de VN Millennium Campagne. Herfkens ontving gedurende haar functie in New York een huursubsidie van de Nederlandse regering iets wat tegen de regels van de VN ingaat.

Ook stelt UNDP de Nederlandse regering verantwoordelijk. „Het onderzoek wees uit dat de Nederlandse regering in een positie was om te weten dat deze toelages niet in overeenstemming waren met de VN-stafregulaties en regels”, aldus UNDP in een verklaring over dat rapport.

Minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) kondigde deze week aan dat hij Herfkens nog een keer wil vragen de onterecht ontvangen subsidie terug te betalen. Doet ze dat wederom niet, dan stapt hij naar de rechter. Herfkens gaf in een interview in de Volkskrant te kennen dat zij zal betalen als de rechter haar veroordeelt.

De kwestie is in politiek Den Haag daarmee echter nog niet afgelopen. De Tweede Kamer wil nog voor de zomer een debat waarin Verhagen moet toelichten wat hij precies gaat doen. Bovendien wil de Kamer ook weten wat Verhagen doet met de andere Nederlanders die tegen de VN-regels geld hebben ontvangen.

No comments: