Friday, April 18, 2008

Herfkens weigert terug te betalen

Gepubliceerd: 18 april 2008 10:41 Gewijzigd: 18 april 2008 10:42

Door een onzer redacteuren

Den Haag, 18 april. Oud-minister Evelien Herfkens heeft tot twee keer toe geweigerd de haar ten onrechte door het ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekte huursubsidie voor een appartement in New York terug te betalen.

Dit heeft minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) gisteravond gezegd in de Tweede Kamer.

Volgens de minister stelt Herfkens dat terugbetaling een schuldigverklaring zou inhouden. Zij staat juist op het standpunt dat ze te goeder trouw heeft gehandeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eerder al erkend dat de subsidie aan Herfkens in strijd is met de regels van de Verenigde Naties waar zij in 2002 aan het werk ging. Maar minister Verhagen ziet vooralsnog geen juridische mogelijkheden de met de huurtoelage gemoeide 280.000 dollar terug te vorderen. Dat kan pas als blijkt dat Herfkens de VN-regels willens en wetens heeft overtreden. Een intern onderzoek van de volkerenorganisatie zal dit moeten uitwijzen.

Herfkens kreeg de subsidie in het kader van een regeling voor Nederlandse diplomaten die naar het buitenland worden uitgezonden. Herfkens was echter niet in dienst van het departement, maar van de UNDP, de ontwikkelingsorganisatie van de VN. Deze organisatie verbiedt expliciet financiële toelages van lidstaten aan hun landgenoten om de onafhankelijkheid te waarborgen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat Buitenlandse Zaken er alles aan moet doen de ten onrechte verstrekte subsidie terug te krijgen. Het steekt de parlementariërs vooral dat Herfkens, de PvdA politica die in het tweede kabinet Kok minister voor Ontwikkelingssamenwerking was, tot nu toe geen enkel berouw heeft getoond. Ze heeft de ophef over haar vergoeding altijd als overdreven afgedaan. Ter verdediging zei Herfkens onder andere dat zij geen zin had in „een flat met uitzicht op een blinde muur”.

No comments: