Tuesday, April 1, 2008

Herfkens: VN-document kan Herfkens geld kosten

dinsdag 1 april 2008 10:15

(Novum) - Een intern stafbulletin van de Verenigde Naties uit 2002 kan oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking Eveline Herfkens (PvdA) geld gaan kosten. In het document, dat aan VN-beambten is gestuurd, staat dat VN-personeel geen geld of vergoedingen mag ontvangen uit andere bronnen dan de VN. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is in bezit van het bulletin, maar volgens een woordvoerder geeft het geen juridisch uitsluitsel of Herfkens wist dat ze ruim twee ton aan huursubsidie mocht aannemen.

Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen (CDA) blijft het standpunt huldigen dat terugvordering pas mogelijk is als nadere informatie van de VN daar aanleiding toe geeft. 'De VN is bezig met een intern onderzoek. Als daaruit blijkt dat Herfkens van de regels wist, dan volgt terugvordering. Ik weet niet of het bulletin aan iedereen bij de VN is verstuurd', zegt de woordvoerder. De resultaten van het onderzoek worden deze maand verwacht.

Vorige week bleek tijdens een Kamerdebat dat het kabinet de ruim tweehonderdduizend euro die Herfkens onterecht ontving toen ze bij het VN-ontwikkelingsprogramma UNDP in New York werkte vooralsnog niet kan terugeisen, omdat dit op juridische problemen stuit. Verhagen zei dat niet meer is vast te stellen of Herfkens zelf om de huursubsidie heeft gevraagd of dat het ministerie die haar heeft aangeboden. Eerst moet worden bewezen dat Herfkens wist dat ze de subsidie niet mocht aannemen.

Herfkens heeft eerder gezegd dat zij de huursubsidie nodig had omdat ze in een appartement van minstens honderd vierkante meter op loopafstand van het VN-kantoor wilde wonen.

No comments: