Sunday, September 14, 2008

UNDP SCANDAL AT MELKERT'S HOME: Kamer legt zich neer bij compromis Herfkens

DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer legt zich neer bij het compromis dat minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) heeft gesloten met oud-minister Eveline Herfkens. 
ANP

De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie zijn tevreden. De oppositie niet. De SP, VVD en PVV vinden dat Verhagen toch een rechtszaak had moeten aanspannen om de huurgelden terug te vorderen. 

Dat bleek donderdag tijdens een debat over de affaire. Herfkens streek jarenlang ten onrechte in totaal zo'n 200.000 euro op als vergoeding voor haar huisvesting in New York. Zij werkte toen, tussen 2002 en 2006, voor de VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP.

Salaris

Verhagen eiste het geld terug maar Herfkens weigerde. Als tegemoetkoming heeft zij aangeboden een jaar lang zonder salaris van 120.000 euro te werken voor de VN Millennium Campagne.

Kern is dat Buitenlandse Zaken het geld tussen 2002 en 2006 niet had mogen aanbieden en Herfkens had het niet mogen aannemen. Volgens de VN-huisregels mogen landen geen extra betalingen doen naast het salaris van de VN.

De oud-bewindsvrouw had getekend voor de regels maar zei niet te hebben geweten dat ze de woonvergoeding niet mocht ontvangen.

Terugbetalen

De SP, VVD en PVV willen het hele bedrag wel terug en menen dat een procedure kans maakt. Ze wijzen erop dat andere Nederlanders ook moeten terugbetalen als zij onterecht overheidsgeld hebben ontvangen.

Maar Verhagen stelt dat deze zaak juridisch anders in elkaar steekt en dat een rechtszaak hier volstrekt kansloos en dus zinloos zou zijn. Ook zou het zeker 20.000 euro kosten, wat in zijn ogen nog meer verspilling van belastinggeld is.

Hij wees erop dat Herfkens de regels van de VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP overtrad en niet de regels van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Onderzoek

Als de UNDP zelf een vordering had ingesteld, had dat volgens Verhagen wel een kans van slagen. Maar de UNDP gaat na een intern onderzoek uit van de goede trouw van Herfkens en beschouwt de zaak daarmee als afgedaan.

De coalitiefracties gaan daar ook van uit en zien het aanbod van de PvdA-ster als een boetedoening. De oppositiepartijen zijn het niet eens met de uitleg van de minister en willen moties indienen.

Verblijfskosten

Zij bekritiseerden ook de onkosten die de VN nog aan Herfkens zal betalen. Maar volgens Verhagen zijn dat gemaakte reis- en verblijfskosten van Herfkens die nodig zijn om haar werk te doen.

ZIE OOK:

No comments: