Sunday, September 14, 2008

UNDP AD MELKERT SCANDAL: 'Terugvorderen huursubsidie Herfkens onmogelijk'

(Novum) - Terugvordering van de door oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking Eveline Herfkens onterecht ontvangen huursubsidie, is onmogelijk. Dat komt omdat Herfkens weliswaar regels van de Verenigde Naties heeft overtreden, maar niet van Nederland. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen donderdag in het debat met de Tweede Kamer over de kwestie-Herfkens.

Herfkens kreeg van 2002 tot eind 2005, toen ze een hoge functie bekleedde bij VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP, huursubsidie van de Nederlandse overheid voor een appartement in New York. Het ging om een totaalbedrag van 280 duizend dollar. De subsidie bleek in strijd met VN-regels, omdat zo haar onafhankelijkheid in het geding zou kunnen komen.

Herfkens en Buitenlandse Zaken maakten eind augustus bekend dat ze niet zouden overgaan tot de juridische vervolging van de Nederlandse oud-minister. In ruil daarvoor gaat Herfkens een jaar lang bij de VN werken voor het symbolische bedrag van één dollar.

Deze oplossing stuitte donderdag op grote ontevredenheid van de oppositie in de Tweede Kamer. De SP, VVD en PVV maakten bezwaar tegen de regeling. VVD-Kamerlid Arend Jan Boekestijn vindt het niet uit te leggen dat 'de burger wél onterecht ontvangen huursubsidie tot de laatste cent en met rente moeten terugbetalen en een prominente Nederlander niet'. De VVD en SP stelden dat het geld terug moest komen, desnoods met behulp van een rechtszaak.

Verhagen stelde donderdag dat de zaak-Herfkens de Kamer 'terecht danig heeft beziggehouden'. Een juridische procedure tegen Herfkens, waar Verhagen eerder nog wel voorstander van was, zou volgens door hem geraadpleegde deskundigen echter geen enkele kans hebben gemaakt. Herfkens overtrad geen Nederlandse regels.

Een juridische procedure zou volgens Verhagen allen kans maken als de UNDP die zou aanspannen tegen Herfkens. "Maar de UNDP beschouwde de zaak als afgedaan", aldus de minister. Het aanbod van Herfkens om een jaar voor de UNDP te gaan werken voor een dollar was de 'best haalbare uitkomst'. De VVD en SP weigerden dat te geloven.

Regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie accepteren de gevonden oplossing van de minister wel. "Zo'n schikking is niet ideaal, maar we leggen ons erbij neer", zei ChristenUnie-Tweede Kamerlid Joël Voordewind.

No comments: