Sunday, September 14, 2008

UNDP MELKERT'S SCANDAL : NRC Handelsblad ook schuldig aan ‘Herfkens-gate’Nadat we eerder berichtten over de opmerkelijke rol van NRC Handelsblad in de affaire-Spijkers –die erop neerkomt de zaak op zo’n manier te bagatelliseren en te ridiculiseren dat de Nederlandse staat er zo gunstig mogelijk uitspringt- kunnen we thans een nieuw hoofdstuk toevoegen aan de onbeschrijfelijke ellende die de ‘kwaliteitsjournalisten’ van Lux et Libertas over de Nederlandse samenleving uitstorten. Wat blijkt namelijk? NRC Handelsblad staat ook aan de wieg van de ontwikkeling van Eveline Herfkens tot een gemeenschapgeld-opvretend en om zich heen schoppend monster!

In mijn boek Lux, Libertas en Leugens (Papieren Tijger, 2004) –ik was het zelf vergeten, een tipgever wees me erop- staat op blz. 214 een artikel dat ex-NRC Journalist Paul Frentrop over NRC schreef in HP/de Tijd. Frentrop liet weinig heel van zijn voormalige werkgever. Om de ‘journalistieke vrije val’ waarin NRC reeds toen was terechtgekomen (het stuk verscheen op 18 oktober 2002) verder te illustreren staat Frentrop uitgebreid stil bij een interview van de NRC-journalisten Roel Janssen en Theo Westerwoud met Eveline Herfkens dat op 14 juli 2000 (Eveline was toen minister van Ontwikkelingsamenwerking) in de krant verscheen. Frentrop:
 
En voor de school voor de journalistiek mag ik als studiemateriaal het interview aanbevelen dat Roel Janssen samen met een collega heeft afgenomen aan Eveline Herfkens toen die minister van Ontwikkelingssamenwerking was. Dat is minder kritisch van toon dat het interview van Maartje van Weegen met de kroonprins. Herfkens is daarin een ‘gedreven politica’ en ‘niet op haar mondje gevallen’. Zij weet alles: “In haar vorige functies leerde zij de ontwikkelingssector op haar duimpje kennen.” Zij komt overal: “In een stortvloed van woorden noemt zij ook haar jongste bezoeken aan verre landen.” Herfkens is ook moedig: “Ze durft internationale organisaties die onvoldoende presteren de mantel uit te vegen.” De verslaggevers schreven alles vlijtig op, zo blijkt uit een zin die als schoolvoorbeeld van dociliteit moge wordenvastgelegd: “Zij wil nog veel meer aan de journalisten vertellen, maar de voorlichter maakt er na anderhalf uur een einde aan, want de volgende verplichting roept.”
 
Wie op deze manier door journalisten wordt behandeld ontwikkelt zich natuurlijk vanzelf tot een over-arrogant monster. NRC Handelsblad: bedankt!

No comments: