Thursday, February 28, 2008

Welzijnsmaffia en ander links tuig

Welzijnsmaffia en ander links tuig
John Witkamp
De twee oudjes op de foto hiernaast laten er geen misverstand over bestaan hoe ze over Wouter Bos en zijn bejaardentaks denken. De zoveelste poging van diefstal door de fiscus blijkt deze week als een zeepbel uit elkaar te spatten om een aantal redenen. Zo is de vergrijsde achterban van de CU er inmiddels ook achter dat spaarzaamheid tot inleveren leid en zal het niet lang duren voor de geronte achterban van het CDA dezelfde conclusie gaat trekken. Na al zo'n zes keer belasting betaald te hebben over je salaris, wil men immers ook nog een deel van je pensioen opeisen. Tegelijkertijd zorgt de linkse welzijnsmaffia dat haar eigen kroost er natuurlijk warmpjes bij zit. Vandaag werd duidelijk in een bericht in de Elsevier dat Ad Melkert hoogst persoonlijk betrokken is bij het schandaal van de huursubsidie van Armoede Keizerin Herfkens. Staatsecretaris De Jager heeft inmiddels aangegeven dat onuitvoerbare maatregelen vanuit het regeeraccoord niet zullen worden uitgevoerd, maar dat soort uitspraken heb ik de laatste decenie al te vaak gehoord waarbij de uitwerking weer anders werd om nog serieus te nemen.

Juridisch advies !
Maar dat is nog niet alles, want een vooraanstaand lid van de gereformeerde Gristengemeenschap hield er wel bijzondere normen en waarden op na. De volgens zijn omgeving strengelovige Peter F. wordt niet alleen van miljoenenfraude bij zijn voormalig werkgever Ballast Nedam verdacht, nu stond vandaag in de krant ook te lezen dat hij hetzelfde bedrijf zijn bezoek aan prostituees liet betalen en deze post wegboekte onder de noemer "Juridisch advies" . Dat wordt hilarisch natuurlijk in de komende tijd. Want als Andre Rouvoet per ongeluk in een debat verteld dat hij eerst juridisch advies moet inwinnen, hoe moet je dat dan duiden. Maar goed, fraude blijkt wat wijdverbreid deze dagen, want de gemiddelde frauderende industrieel of politicus zal zijn centen gewoon weer in een grote sok onder het bed moeten leggen. Naar Lichtenstein kan ook al niet meer, omdat het bankpersoneel daar je gegevens graag verkoopt aan de diverse fiscussen in Europa en Amerika. Zo zie je maar dat er iedere keer weer iets opmerkelijks opborreld.

No comments: