Sunday, August 31, 2008

Verhagens schijngevecht


In een juridisch lastige kwestie heeft minister Verhagen toch nog iets weten binnen te slepen. Herfkens gaat een jaar voor bijna niets aan de slag bij de VN, als morele genoegdoening voor het onterecht ontvangen van 280.000 dollar aan huursubsidie.

Daar zijn nog wel wat kanttekeningen bij te maken. Als Herfkens toch twijfelt aan de moraliteit van het ontvangen van dat geld, waarom stort ze het dan niet terug? Dan is iedereen pas echt blij.

Ten tweede heeft Verhagen zelf gezegd dat hij zijn uiterste best zou doen om het geld terug te vorderen, desnoods via de rechter. Deze snelle deal lijkt niet op het uitputtende gevecht dat hij zei te gaan voeren. Ten derde is een jaar werken ter compensatie van 280.000 dollar niet echt voldoende. Verhagen onderschrijft zelf de discussie over publieke topinkomens. Daarbij is afgesproken dat met publiek geld betaald personeel niet meer mag verdienen dan het salaris van de minister-president. Met wat ingewikkelde berekeningen is dat vastgesteld op circa E180.000. Dat zou betekenen dat in Verhagens visie de waarde van een jaar arbeid van Herfkens gelijk is aan die van de hoogste publiek betaalde Nederlander. Dat lijkt me overtrokken.

Maar het belangrijkste is natuurlijk dat die $280.000 is gestolen van de Nederlandse belastingbetaler. Het werken voor de VN compenseert geen Nederlander. Sterker nog: je kunt je afvragen of de huidige VN niet een vijandige organisatie is. Ik zie het Nederlandse belang in ieder geval nooit op de agenda staan.

Verhagen kan bij allerhande betrokkenen proberen het geld terug te halen: bij zichzelf als politiek verantwoordelijke, bij de ambtenaren van Buitenlandse Zaken die het voorstel deden in strijd met de wet, bij de ambtenaren van de VN die er geen stokje voor staken, bij Herfkens leidinggevende bij de VN die toch een contract met haar had waarin het aannemen van geld verboden werd, of Herkens zelf natuurlijk als de profiteur.

Maar misschien is dat allemaal erg lastig. Ik stel dan ook voor dat Herfkens in Nederland aan de slag gaat. Hoe lang zou Herkens moeten werken, en in welke baan eigenlijk, zodat Nederland weer $280.000 rijker is? Nog een betere vraag: heeft Herfkens ooit bijgedragen aan de Nederlandse welvaart? Ze was eerst ambtenaar op Buitenlandse Zaken met als functie Nederlands geld te besteden aan structurele hulp aan derde-wereldlanden. Dat soort hulp is ineffectief erkent de VN nu ook zelf. Daarna was ze Tweede Kamerlid voor de PvdA. Ze zal daar niet slechter voor de Nederlandse welvaart zijn geweest dan de andere PvdA-kamerleden. Ze ging verder als directeur bij de Wereldbank. Een sympathieke organisatie maar leningen aan landen waar het ontbreekt aan instituties zijn als graankorrels op de rotsen. De Wereldbank is ook de initiatiefnemer voor het kwijtschelden van schulden aan de armste landen. Die taktiek geeft al aan dat leningen op een onverantwoorde manier zijn verstrekt.

Vervolgens werd ze minister van Ontwikkelingssamenwerking. Je moet zeggen: ze is wel consequent in haar aannames over hoe de wereld verbeterd kan worden.

En daarna was ze dus betrokken bij de Millennium Development Goals, waarbij ze onterecht extra geld toegestopt kreeg. Nu ik er nog eens over nadenk is Verhagen misschien wel slimmer dan ik eerst vermoedde. Herfkens kostte Nederland altijd al geld, en waar ze nu zit kan ze weinig kwaad. Per saldo zijn we zo het beste af.

No comments: