Sunday, August 31, 2008

Herfkens gaat 1 dollar verdienen


New York, 28 aug. Minister Verhagen (CDA, Buitenlandse Zaken) komt terug op zijn voornemen de ten onrechte aan Eveline Herfkens verstrekte huurvergoedingen terug te vorderen. Verhagen wil de zaak bij nader inzien achter zich laten door Herfkens één jaar voor de VN te laten werken voor een salaris van 1 dollar (0,68 euro).Nieuws - Verhagen gaat geld terugvorderen van Herfkens

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder vond de Kamer nog unaniem dat de vergoedingen moesten worden teruggevorderd.

Herfkens (PvdA) is oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking. In 2002 werd zij een van Nederlands hoogste diplomaten bij de Verenigde Naties. De Nederlandse staat bood haar toen een huurvergoeding aan. Om de onafhankelijkheid van VN-diplomaten te waarborgen mogen zij geen geld aannemen van hun eigen overheid. Herfkens had dit kunnen weten omdat zij de interne gedragscode waarin dit staat heeft ontvangen en ondertekend.

De juridische dienst van de VN deed vier maanden onderzoek naar de kwestie. „Het lijkt erop”, stelden de onderzoekers in mei, dat Herfkens zich „niet bewust” was van de regels. Ook zou ze „in goed vertrouwen” gehandeld hebben. De Nederlandse staat had de VN-regels voor lidstaten ook overtreden en „had dat kunnen weten”.

In mei vond Verhagen dat de overtreding Herfkens was aan te rekenen. Daarom wilde hij „actie ondernemen” om het geld terug te vorderen, desnoods via de rechter. In de brief van vandaag gaat Verhagen voorbij aan zijn standpunt van mei. Hij verwijst slechts naar een brief uit februari toen het interne VN-onderzoek nog niet afgerond was.

Nu stelt hij dat UNDP de zaak als afgedaan beschouwt en dat hij zelf „nogmaals juridisch advies heeft ingewonnen”. Daaruit trekt hij de conclusie „dat er onvoldoende grondslag is voor het terugvorderen”.

Herfkens weigerde bij herhaling het geld terug te betalen; zij vond dat haar geen blaam trof omdat zij niet zelf om de huursuppletie gevraagd had. Bovendien was ze te druk met haar werk om zich in de VN-regels te verdiepen. Nu schrijft Verhagen dat Herfkens zelf het aanbod heeft gedaan tot een vergelijk te komen en zich daarmee „serieus rekenschap geeft van de politieke dimensie van de discussie”.

Herfkens noch UNDP reageerde vandaag op verzoeken om commentaar. Verhagen zegt te hopen dat deze oplossing „bijdraagt aan het herstel van de reputatieschade die mevrouw Herfkens heeft geleden”.

No comments: