Sunday, June 1, 2008

Herfkens voor de rechter?Door Freke Vuijst

De affaire-Herfkens heeft een nieuwe wending genomen nu minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen zich onverwacht hard opstelt. In een brief aan de kamer schreef Verhagen dat hij ‘een formele actie tot terugvordering niet uitsluit.’ De minister baseert zich op ‘nieuwe relevante informatie’ uit het interne UNDP-onderzoek, ‘namelijk dat mevrouw Herfkens bij haar indiensttreding de relevante regelgeving heeft gekregen en voor de ontvangst daarvoor heeft getekend.’

‘Nieuw’ was deze informatie echter niet. In maart schreef Vrij Nederland al (zie ook: Eveline Herfkens; waarom de Nederlandse overheid fout zit) dat iedere werknemer van UNDP bij indiensttreding een verklaring ondertekent dat de werknemer de VN ‘staff regulations and rules’ heeft ontvangen. En in die stafregels staat: ‘Geen staflid zal enig eerbewijs, onderscheiding, gunst, gift of vergoeding van enige overheid accepteren.’

Vorige week in New York legde de minister de lat aanzienlijk hoger dan een handtekening onder de personeelsverklaring. Toen zei de minister: ‘de personeelsverklaring is juridisch voor velerlei uitleg vatbaar. Het is anders als haar actief is gezegd: u mag geen vergoedingen accepteren.’ Dat laatste is uit het UNDP-onderzoek niet gebleken.

Nu meent de minister dat de handtekening volstaat voor eventuele juridische stappen en niet het ‘willens en wetens’ onduiken van de regels door Herfkens. Wat is er in een week gebeurd? Het is duidelijk dat minister Verhagen gevoelig is voor de politieke druk uit de Tweede Kamer om Herfkens te dwingen het geld terug te betalen, vooral omdat ook zijn eigen CDA vindt dat Herfkens moet boeten.

Herfkens zelf zegt in een interview met de Volkskrant dat zij ‘verbijsterd’ en ‘overrompeld’ is door de brief van Verhagen aan de Tweede Kamer. Ze lijkt niet open te staan voor een schikking na ‘vijf maanden karaktermoord’ en stelt zich strijdlustig op: ‘Laat Verhagen de rechter op me afsturen. Juridisch lijkt het me niet vol te houden.’

Een juridische strijd is niet alleen voor Herfkens maar ook voor Buitenlandse Zaken een stap in het ondiepe. Herfkens suggereert zelf in de Volkskrant dat ze wel eens een boekje open kan doen over betalingen aan andere Nederlanders die voor internationale organisaties werken. Ze zal ook moeten verdedigen waarom onwetendheid van de wet in haar geval een excuus is voor overtreding van de wet. En Herfkens zal ongetwijfeld het argument aanvoeren dat Buitenlandse Zaken ook aansprakelijk gesteld moet worden voor het overtreden van de regels. ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’, zei Herfkens.

No comments: