Thursday, November 27, 2008

'Kredietcrisis biedt kansen voor aanpak armoede'

datum: 07/11/08 tijd: 19:26 auteur: redactie

BREDA - Decennia van ontwikkelingshulp ten spijt is de kloof tussen rijk en arm in de wereld niet wezenlijk veranderd. De kredietcrisis in het rijke westen biedt ook weinig hoop dat aan die situatie snel iets zal veranderen, in tegendeel. Toch zou de huidige economische malaise ook een keerpunt kunnen betekenen in de relatie tussen het rijke noorden en het arme zuiden.

Door Mathieu Kothuis

Die hoop en tevens een appel aan de westerse landen bij de aanpak van de armoede werd vrijdag uitgesproken door oud PvdA-minister en UNDP-topman Ad Melkert. Hij was een van de sprekers tijdens de twaalfde Multatuli-lezing in een volle Grote Kerk in Breda.

De Multatuli-lezing, die jaarlijks afwisselend in Breda en Leuven wordt georganiseerd, ging dit jaar in op de vraag of er nog een rechtvaardiging bestaat voor de westerse bemoeienis met de Derde Wereld. Naast Melkert sprak ook de van oorsprong Pakistaanse schrijfster Naema Tahir die een groot deel van haar jeugd in Etten-Leur doorbracht. Zij werkte eerder voor de internationale hulporganisatie UNHCR.

Uit de voorbeelden die Melkert gaf is weinig hoop te putten dat de huidige crisis aan de arme landen voorbij zal gaan. Die crisis leidt ongetwijfeld tot een stijging van de armoede in die landen. En met de financiële problemen in het westen staat tegelijkertijd onze bereidheid tot een grotere solidariteit met de Derde Wereld onder druk. Toch zou die hulp juist nu moeten worden gehandhaafd of zelfs moeten toenemen, aldus Melkert.

Tahir ging in op de emancipatie van de moslimvrouw die in westerse ogen mislukt als ze niet bereid is haar hoofddoek af te leggen. Een onterechte opvatting, vindt de schrijfster, al is er wel degelijk sprake van een achterstelling van veel moslimvrouwen in Nederland.

De stichting Multatuli-lezing reikte dit jaar voor het eerst de Cordaid-Multatuli-prijs uit aan twee studenten van de Universiteit van Tilburg. De prijs wordt toegekend aan werkstukken die bijdragen aan de vergroting van de kennis op het gebied van de multiculturele samenleving.

No comments: